#

Предлагани услуги

Преводачески услуги

Предлагаме на нашите клиенти следните преводи: Писмени преводи, Устни преводи, Заверки

Заверки

• Легализация на документи в Консулски отдел на МВнР на Република България;
• Заверки на документи във всички министерства, посолства и други институции, заверки при нотариус и др., намиращи се на територията на Република България.
• Съгласно промените в Правилника за легализациите, заверките и преводите на документи и други книжа, в сила от 01.03.2018, преводите се заверяват в нотариалните кантори на територията на цялата страна. Това важи само за документи от чужбина, целящи да породят действие в България. В обратния случай се минава по стария път – през МВнР. За чуждестранен документ, преведен на български език по реда на този правилник на територията на Република България и предназначен за ползване в Република България, е необходимо подписът на преводача, положен в извършения от него превод, да бъде нотариално удостоверен в Република България.
Агенция за преводи „ДИЛЯНА” предлага на Вас, своите клиенти, качествено и комплексно обслужване.
В тази връзка можете да се възползвате от нашите допълнителни услуги, включващи:
√ Набор, обработка и печат на текстове на български и чужди езици
√ Редактиране, корекция и стилистично оформление на вече преведени текстове
√ Попълване на формуляри, декларации и всякакви видове документи на български и чужди езици
√ Сканиране, разпечатване, изпращане по електронна поща, запис на различни видове носители
√ Нотариални заверки
√ Изпращане на преводи и легализирани документи по куриерски служби до адрес, посочен от клиента, в страната и чужбина.

Устни преводи

√ Устен превод пред нотариус – при подписването на фирмени документи, пълномощни, изповядване на сделки и др., когато една от страните не говори български език

√ Устен превод пред съдебни институции – при разследвания, разпити, по време на съдебни процеси и др.

√ Устен превод при определени събития – преговори, семинари, водене на конференции, бизнес срещи и др.

√ Телефонен разговор

Писмени преводи

Ние предлагаме писмени преводи на:

√ общински документи – за раждане, брак, гражданско състояние и служебни удостоверения, издадени от всички институции

√ съдебни и нотариални документи – съдимост, развод, съдебни решения, фирмена регистрация, декларации, пълномощни

√ образователни документи – дипломи, свидетелства за обучение и професионална квалификация, сертификати, академични справки, учебни планове

√ фирмени документи – протоколи, учредителни актове, удостоверения от Търговски регистър и Агенция по вписвания, удостоверения от НАП, НОИ, бюро по труда, служебни бележки, договори

√ финансови документи – фактури, справки, счетоводни отчети и доклади, данъчни декларации, банкови референции и извлечения

√ медицински документи – медицински свидетелства, резултати от изследвания, епикризи, ТЕЛК решения, болнични листи, имунизационен паспорт

√ специализирана техническа документация – инструкции за експлоатация, технически спецификации, ръководства, проекти и програми в сферата на европейската интеграция, икономиката, международните отношения, сертификати и наръчници по качество, тръжна документация, европейски стандарти

√ художествени текстове – новини, материали от списания и вестници, статии, рекламни материали, интернет – сайтове, публични речи, сценарии, художествени текстове

√ лична и делова кореспонденция, молби, автобиографии и др.

За контакти